Minimumsnormeringer nu!

Home / Minimumsnormeringer nu!

Jeg vil arbejde for, at der fremover vil være tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn pr. voksen i børnehaverne i Hvidovre kommune.

Antallet af ansatte per barn spiller en helt central rolle for børnenes trivsel. Der skal være tid til at tage sig af det enkelte barns behov og udvikling.

Der skal være tid til dialog og samarbejde med forældrene, så kommunens daginstitutioner opleves som trygge for børnefamilierne.