Reelle minimumsnormeringer nu!

Home / Reelle minimumsnormeringer nu!

De ansatte i daginstitutioner løber alt for stærkt, for de har alt for mange børn de skal holde øje med, udvikle og drage omsorg for. Selv om Danmarks Statistiks tal viser, at Hvidovre næsten lever op til BUPL’s anbefalinger om max tre børn per voksen i vuggestuer og seks i børnehaver, så er tallene helt misvisende. Man har nemlig valgt at tælle blandt andet ledere, vikarer mm. med.

Minimumsnormeringer er derudover tænkt som en nedre grænse, ikke et mål i sig selv – når minimum er opnået, så skal vi videre med normeringer, der øger kvaliteten af vores dagtilbud.

Der skal være tid til dialog og samarbejde med forældrene, så kommunens daginstitutioner opleves som trygge for børnefamilierne.